MIKIYA KOBAYASHI / Designer / MIKIYA KOBAYASHI INC. CEO

VIRTUAL STUDIO PRODUCTIONS

Graphic Design / App- & Webdevelopment / Film / Photography

Virtual Studio Productions was created in 2013 by Simon-Pierre Verstraete. Simon-Pierre Verstraete is a student who studies MULTEC (Multimedia- & Communicationtechnology) at Erasmus College Brussels who will be graduating at the end of 2016.

Since a few years he spends more and more hours in front of his computer editing pictures, making movies, designing logos,...

All this started because he used to have a lot of hobbies and he wanted to capture everything on video and photo so he could share his occupations with friends. After a while the idea of getting everything on tape started to become a regular occupation and intrest.

In 2013 he founded his studio in Ghent and began designing products for events and student associations. Later, he worked on several designs for starting companies and still does.

The end of 2013 introduces his first collaboration with K27, taking photos at parties for 1 year. Since then, he is taking photos at parties and concerts throughout Flanders and is still expanding his knowledge.

In 2015, he started making his first websites and getting more interest in his movies.

Now he’s known in Flanders and France as an allround designer, photographer and developer.

VIRTUAL STUDIO PRODUCTIONS

Grafisch Ontwerp / App- & Webdevelopment / Film / Fotografie

Virtual Studio Productions werd opgericht in 2013 door Simon-Pierre Verstraete. Simon-Pierre Verstraete is een student die Multec (Multimedia- en Communicatietechnologie) studeert aan de Erasmus Hogeschool Brussel, waarbij verwacht wordt dat hij zal afstuderen aan het einde van 2016.

Sinds enkele jaren besteedt hij meer en meer uren voor zijn computer met het bewerken van foto's, het maken van films, het ontwerpen van logo's, ...

Dit is allemaal begonnen omdat hij vroeger veel hobby's had en hij alles op video en foto wou vastleggen zodat hij zijn bezigheden met vrienden kon delen. Na een tijdje begon het idee om alles op te nemen, een reguliere bezigheid en intresse te worden.

In 2013 richtte hij zijn studio op in Gent en begon met het ontwerpen van producten voor evenementen en studentenverenigingen. Later werkte hij aan verschillende ontwerpen voor startende bedrijven en doet deze zaken nog steeds.

Het einde van 2013 introduceerde zijn eerste samenwerking met K27 als freelance fotograaf. Sindsdien neemt hij foto's op feesten en concerten in heel Vlaanderen en is hij zijn kennis nog steeds aan het uitbreiden.

In 2015 begon hij met het maken van zijn eerste websites en kreeg de buitenwereld steeds meer interesse in zijn films.

Hij is nu in Vlaanderen en Frankrijk bekend als een allround ontwerper, fotograaf en developer.

COMPANY

BEDRIJF

VIRTUAL STUDIO PRODUCTIONS

Simon-Pierre Verstraete
Adress. Krommenelleboog 1, 9000 Ghent
Tel. +32 474 70 26 74
Mail. info@virtualstudioproductions.be

VIRTUAL STUDIO PRODUCTIONS

Simon-Pierre Verstraete
Adres. Krommenelleboog 1, 9000 Gent
Tel. +32 474 70 26 74
Mail. info@virtualstudioproductions.be

DOWNLOAD

CURRICULUM VITAE

DOWNLOAD CV HIER